Tryck för att gå till

J

Tillbaka

Hur har våra föräldrar påverkat oss?

Kan det finnas spår i mitt liv från min barndom? Går det att ändra de mönster och tankar som jag har med från barndomen? Vad har tvångsmässig religion med skam att göra?

På den här sidan:

✨  Video under 30 min
✨  Text att läsa under 3 min
✨  Tips från terapeut på ämnet

Terapeuten tipsar

Våra föräldrar har till uppgift att ta hand om oss så att vi själva kan bli trygga vuxna. Förutom att se till de kroppsliga behoven, behöver vi föräldrarna för att känna oss trygga. Ett barn kan inte reglera sina känslor eftersom nervsystemet inte är färdigutvecklat. Därför behöver barnet låna sin förälders trygga närvaro för att själv bli trygg. Om föräldern är känslomässigt omogen själv, känslokall, aggressiv eller otrygg kommer barnet få problem med anknytningen och det ger mycket underliggande ångest. Ångesten kan senare i livet orsaka missbruk av olika slag…

Läs mer

Ett slags missbruk kan vara religion. Detta beteende hänger ofta samman med att man vuxit upp med en sträng förälder som kräver lydnad och prestation. Eftersom det underliggande behovet är trygghet, blir beteendet att tvångsmässigt följa de religiösa reglerna. Då tänker man att Gud blir nöjd och man behöver inte känna sig hotad av straff. Många blir hjälpta med sin ångest och inre smärta genom djupa möten med Guds kärlek, men många blir också skadade av religiös kontroll. På samma sätt som med andra missbruk och tvång behöver du börja ta hand om de underliggande problemen. Såren från din uppväxt behöver läkas genom att bland annat bli mött av någon annan, Gud eller dig själv med acceptans, kärlek och trygghet.