Tryck för att gå till

J

Tillbaka

Kan jag ha självkontroll?

Hur kan man ha en sund och god självkontroll till exempel vid problem med ilskeutbrott? Hur påverkar skam vår förmåga att ha kontroll över våra tankar, känslor och beteende. 

På den här sidan:

✨  Video under 30 min
✨  Text att läsa under 3 min
✨  Tips från terapeut på ämnet

Terapeuten tipsar

Självkontroll eller impulskontroll är som en själslig muskel. Den blir starkare om den får träna. När vi förstår oss själva och våra reaktioner mer, blir vi också bättre på att välja kloka sätt att prata och göra på. Det finns ett utrymme mellan stimuli och respons. Stimuli är det som händer i det yttre. Om vi lär oss upptäcka att vi faktiskt kan välja vår reaktion, vår respons, kan vi utveckla vår självkontroll. Om vi har problem med ilske-utbrott, aggressionsproblem, kan det bero på att något händer som väcker smärta i oss…

Läs mer

Då aktiveras våra försvarsmekanismer och vår hjärna går in i kampläge för att få bort smärtan. Vi reagerar utan att tänka efter. När försvarsmekanismerna är på väg att ta över är det jättebra att ta en time-out och distrahera sig med något annat. Då hinner vi lugna ner oss och sen kan vi försöka göra på ett sätt som inte skadar vare sig oss själva eller någon annan. Ilske-utbrott går att likna vid ett missbruk. Du känner dig maktlös och ilskan får dig att känna makt, vilket känns bra för stunden. För att komma till rätta med detta behöver de bakomliggande såren bearbetas. Celebrate Recovery, eller andra tolvstegsprogram ger ett bra stöd för att bearbeta och få hjälp.