Tryck för att gå till

J

Tillbaka

Hur påverkas vår hjärna av trauma?

Vad är ett trauma och hur påverkas hjärnan av det? Går det att bli hel och hur gör man för att bli det? Apati och nedstämdhet. Vad beror de på och vad har de med skam att göra?

På den här sidan:

✨  Video under 30 min
✨  Text att läsa under 3 min
✨  Tips från terapeut på ämnet

Terapeuten tipsar

Ett trauma kan skapas när vi känner oss hotade till livet och inte kan göra något åt det och inte heller kan bearbeta det efteråt. Trauma betyder sår och ett själsligt sår innehåller mycket rädsla, smärta och tankar av självförakt. När vi blir hotade fysiskt eller socialt kommer vår hjärna koppla på våra överlevnadsmekanismer. Vårt nervsystem går in i kamp- och flykt-reaktioner. Om situationen är sådan att vi inte kan kämpa eller fly för att bli trygga, kommer all energi i nervsystemet blockeras snabbt och frys-reaktioner tar över. Vi kan känna oss stela och handlingsförlamade…

Läs mer

Det kan hända vid mobbning, utfrysning och övergrepp av olika slag. Om man inte kan bearbeta det skrämmande man varit med om, kan nervsystemet helt eller delvis kollapsa och man kan bli handlingsförlamad hela tiden och känna sig avstängd i sina känslor, man är då apatisk eller deprimerad. Man kan känna som att man är i ett vakuum eller bakom en glasvägg. För att bli fri behöver de själsliga såren bearbetas i samtal med någon trygg person, stödgrupp, Gud eller med sig själv. Om depressionen och apatin dominerar så sök hjälp på till exempel din vårdcentral, en terapeut eller kurator.