Tryck för att gå till

Kom som du är

Kortfilm och panelsamtal om ung psykisk hälsa

Längd 47 minuter

Tryck på bilden för att se filmen.
I kortfilmen ”Kom som du är” möter vi ungdomsledare Hanna som kämpar med egen ångest, samtidigt som hon ska finnas till för andra unga och förmedla Guds kärlek och omsorg. Hur ska Hanna kunna hantera både andras behov och sitt eget mående?

I det efterföljande panelsamtalet samtalar manusförfattare Emma Cronberg med en teolog, en psykolog och två ungdomsledare, alla från olika kyrkliga sammanhang. Tillsammans funderar de över vad man som ledare kan göra för att ta hand om sin egen psykiska hälsa, hur man bemöter någon som inte mår psykiskt bra, hur Gud och psykisk hälsa hänger ihop, och vilket ansvar kyrkan och församlingen har för att möta ungdomar med psykisk ohälsa.

Läs mer
Se gärna filmen och panelsamtalet tillsammans med dina ledarkollegor. Samtalet är uppdelat i fyra delar så stanna gärna videon där och fundera i gruppen hur ni förhåller er till frågan som just diskuterats. Eller se filmen i församlingens styrelse. Kyrkan har ett tydligt uppdrag att hjälpa den svage, och den med psykisk ohälsa tillhör den gruppen. Hur kan vi som församling ta vårt ansvar när det gäller ungdomars mående?

Medverkande i studion:
Emma Cronberg (manusförfattare), Ulrika Thornadtsson Holland (psykolog), Gustav Hafström (präst & teol. ansvarig för barn och unga, Salt), Andreas Häger (nationell ledare, Ny generation) och Alexandra Ougleva (ungdomsledare, Frälsningsarmén).

Senaste avsnitten
12 maj
Skam- och sårbarhetspodden:
Vad är förlåtelse, försoning och förtroende?
Hur kan vi både förlåta oss själva och andra och vad gör vi med ett skadat förtroende? Vi reder ut vad begreppen förlåtelse, försoning och förtroende är? Vad har spelberoende med skam att göra?
5 maj
Skam- och sårbarhetspodden:
Kan jag ha självkontroll?
Hur kan man ha en sund och god självkontroll till exempel vid problem med ilskeutbrott? Hur påverkar skam vår förmåga att ha kontroll över våra tankar, känslor och beteende.
Relationer
Självbild
Familj
Oro
Ilska
Tro